ROT-AVDRAG


łazienka 1_3SKATTEREDUKTION AV HUSHÅLLSNÄRA TJÄNSTER!

Nu får DU avdrag direkt på faktura. 

Det innebär att villa­ägare och bostadsrättsinnehavare får göra ett skatteavdrag när man anlitar en hantverkare för renovering, ombyggnad eller tillbyggnad.

Det gäller dock inte för materialet som kommer att användas isamband med bygget. 

 

Rot – och rutavdragets storlek

Rot-och rutavdraget räknas ihop och får sammanlagt uppgå till max 50 000 kronor per person och år.

Rutavdrag för dig under 65 år är max 25 000 kronor per person och år.

 

Rot- och rutavdragets storlek

 

Typ av skattereduktion Max procent av arbetskostnaden Max per person och år
Rotavdrag 30 % 50 000 kr
Rutavdrag för dig under 65 år 50 % 25 000 kr
Rutavdrag för dig som fyllt 65 år vid årets ingång 50 %